Device

Device class

Abstrakt klass för alla typer av enheter. Enheten används för att representera pdf-dokument i något format. Till exempel kan dokumentsidan representeras som bild eller text.

public abstract class Device

Se även