EmfDevice

EmfDevice class

Representerar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor i emf.

public sealed class EmfDevice : ImageDevice

Konstruktörer

namnBeskrivning
EmfDevice()Initierar en ny instans avEmfDevice klass med standardupplösning för rasterbild skriven till emf.
EmfDevice(PageSize)Initierar en ny instans avEmfDevice klass med angiven sidstorlek, och standardupplösning för rasterbilden skriven till emf (=150)
EmfDevice(Resolution)Initierar en ny instans avEmfDevice class. Upplösning för rasterbilden skriven till emf, seResolution class.
EmfDevice(int, int)Initierar en ny instans avEmfDevice klass med angivna bildmått, och standardupplösning för rasterbilden skriven till emf (=150)
EmfDevice(PageSize, Resolution)Initierar en ny instans avJpegDeviceklass med angiven sidstorlek, och upplösning för rasterbilden skriven till emf.
EmfDevice(int, int, Resolution)Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått, och upplösning för rasterbilden skriven till emf.

Egenskaper

namnBeskrivning
CoordinateType { get; set; }Hämtar eller ställer in sidkoordinattypen (Media/Crop-rutor). CropBox-värdet används som standard.
FormPresentationMode { get; set; }Hämtar eller ställer in formulärpresentationsläge.
Height { get; }Får bildutgångshöjd.
RenderingOptions { get; set; }Hämtar eller ställer in renderingsalternativ.
Resolution { get; }Får bildupplösning.
Width { get; }Får bildutdatabredd.

Metoder

namnBeskrivning
override Process(Page, Stream)Konverterar sidan till emf och sparar den i utdataströmmen.
Process(Page, string)Utför någon operation på den givna sidan och sparar resultat i filen.

Se även