FormPresentationMode

FormPresentationMode enumeration

Används för att ange formulärpresentationsläge vid utskrift eller konvertering till pdf-bilddokument.

public enum FormPresentationMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Production0Anger presentationsläge för produktionsformulär (används som standard).
Editor1Anger presentationsläge för redigeringsformulär.

Se även