FormPresentationMode

FormPresentationMode enumeration

Används för att ange formulärpresentationsläge vid utskrift eller konvertering till pdf-bilddokument.

public enum FormPresentationMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Production 0 Anger presentationsläge för produktionsformulär (används som standard).
Editor 1 Anger presentationsläge för redigeringsformulär.

Se även