ImageDevice

ImageDevice class

En abstrakt klass för bildenheter.

public abstract class ImageDevice : PageDevice

Konstruktörer

namnBeskrivning
ImageDevice()Abstrakt initialiserare förImageDevice ättlingar, ställ in upplösningen till 150x150.
ImageDevice(PageSize)Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått och standardupplösning (=150).
ImageDevice(Resolution)Abstrakt initialiserare förImageDevice ättlingar. Upplösning för resultatbildfilen, seResolution class.
ImageDevice(int, int)Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått och standardupplösning (=150).
ImageDevice(PageSize, Resolution)Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått och upplösning.
ImageDevice(int, int, Resolution)Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått och upplösning.

Egenskaper

namnBeskrivning
CoordinateType { get; set; }Hämtar eller ställer in sidkoordinattypen (Media/Crop-rutor). CropBox-värdet används som standard.
FormPresentationMode { get; set; }Hämtar eller ställer in formulärpresentationsläge.
Height { get; }Får bildutgångshöjd.
RenderingOptions { get; set; }Hämtar eller ställer in renderingsalternativ.
Resolution { get; }Får bildupplösning.
Width { get; }Får bildutdatabredd.

Metoder

namnBeskrivning
abstract Process(Page, Stream)Utför någon operation på den givna sidan, t.ex. omvandlar sidan till grafisk bild.
Process(Page, string)Utför någon operation på den givna sidan och sparar resultat i filen.

Se även