ImageDevice

ImageDevice class

En abstrakt klass för bildenheter.

public abstract class ImageDevice : PageDevice

Konstruktörer

namn Beskrivning
ImageDevice() Abstrakt initialiserare förImageDevice ättlingar, ställ in upplösningen till 150x150.
ImageDevice(PageSize) Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått och standardupplösning (=150).
ImageDevice(Resolution) Abstrakt initialiserare förImageDevice ättlingar. Upplösning för resultatbildfilen, seResolution class.
ImageDevice(int, int) Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått och standardupplösning (=150).
ImageDevice(PageSize, Resolution) Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått och upplösning.
ImageDevice(int, int, Resolution) Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått och upplösning.

Egenskaper

namn Beskrivning
CoordinateType { get; set; } Hämtar eller ställer in sidkoordinattypen (Media/Crop-rutor). CropBox-värdet används som standard.
FormPresentationMode { get; set; } Hämtar eller ställer in formulärpresentationsläge.
Height { get; } Får bildutgångshöjd.
RenderingOptions { get; set; } Hämtar eller ställer in renderingsalternativ.
Resolution { get; } Får bildupplösning.
Width { get; } Får bildutdatabredd.

Metoder

namn Beskrivning
abstract Process(Page, Stream) Utför någon operation på den givna sidan, t.ex. omvandlar sidan till grafisk bild.
Process(Page, string) Utför någon operation på den givna sidan och sparar resultat i filen.

Se även