CoordinateType

ImageDevice.CoordinateType property

Hämtar eller ställer in sidkoordinattypen (Media/Crop-rutor). CropBox-värdet används som standard.

public PageCoordinateType CoordinateType { get; set; }

Se även