Resolution

ImageDevice.Resolution property

Får bildupplösning.

public Resolution Resolution { get; }

Se även