JpegDevice

JpegDevice class

Representerar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor i jpeg.

public sealed class JpegDevice : ImageDevice

Konstruktörer

namnBeskrivning
JpegDevice()Initierar en ny instans avJpegDevice klass med standardupplösning och maximal kvalitet.
JpegDevice(int)Initierar en ny instans avJpegDevice class.
JpegDevice(PageSize)Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angiven sidstorlek, standardupplösning (=150) och maximal kvalitet.
JpegDevice(Resolution)Initierar en ny instans avJpegDevice class. Upplösning för resultatbildfilen, seResolution class.
JpegDevice(int, int)Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått, standardupplösning (=150) och maximal kvalitet.
JpegDevice(PageSize, Resolution)Initierar en ny instans avJpegDeviceklass med medföljande sidstorlek, upplösning och maximal kvalitet.
JpegDevice(Resolution, int)Initierar en ny instans avJpegDevice class.
JpegDevice(int, int, Resolution)Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått, upplösning och maximal kvalitet.
JpegDevice(PageSize, Resolution, int)Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angiven sidstorlek, upplösning och kvalitet.
JpegDevice(int, int, Resolution, int)Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått, upplösning och kvalitet.

Egenskaper

namnBeskrivning
CoordinateType { get; set; }Hämtar eller ställer in sidkoordinattypen (Media/Crop-rutor). CropBox-värdet används som standard.
FormPresentationMode { get; set; }Hämtar eller ställer in formulärpresentationsläge.
Height { get; }Får bildutgångshöjd.
RenderingOptions { get; set; }Hämtar eller ställer in renderingsalternativ.
Resolution { get; }Får bildupplösning.
Width { get; }Får bildutdatabredd.

Metoder

namnBeskrivning
override Process(Page, Stream)Konverterar sidan till jpeg och sparar den i utdataströmmen.
Process(Page, string)Utför någon operation på den givna sidan och sparar resultat i filen.

Se även