JpegDevice

JpegDevice()

Initierar en ny instans avJpegDevice klass med standardupplösning och maximal kvalitet.

public JpegDevice()

Se även


JpegDevice(Resolution)

Initierar en ny instans avJpegDevice class. Upplösning för resultatbildfilen, seResolution class.

public JpegDevice(Resolution resolution)

Se även


JpegDevice(int)

Initierar en ny instans avJpegDevice class.

public JpegDevice(int quality)
Parameter Typ Beskrivning
quality Int32 Anger komprimeringsnivån för en bild. Området för användbara värden för kvaliteten är från 0 till 100. Ju lägre siffra som anges, desto högre komprimering och därför lägre kvalitet på bilden. Noll skulle ge dig den lägsta bildkvaliteten och 100 den högsta.

Se även


JpegDevice(Resolution, int)

Initierar en ny instans avJpegDevice class.

public JpegDevice(Resolution resolution, int quality)
Parameter Typ Beskrivning
resolution Resolution Upplösning för resultatbildfilen, seResolution class.
quality Int32 Anger komprimeringsnivån för en bild. Området för användbara värden för kvaliteten är från 0 till 100. Ju lägre siffra som anges, desto högre komprimering och därför lägre kvalitet på bilden. Noll skulle ge dig den lägsta bildkvaliteten och 100 den högsta.

Se även


JpegDevice(int, int)

Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått, standardupplösning (=150) och maximal kvalitet.

public JpegDevice(int width, int height)
Parameter Typ Beskrivning
width Int32 Bildens utdatabredd.
height Int32 Bildutgångshöjd.

Se även


JpegDevice(PageSize)

Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angiven sidstorlek, standardupplösning (=150) och maximal kvalitet.

public JpegDevice(PageSize pageSize)
Parameter Typ Beskrivning
pageSize PageSize Sidstorlek för utdatabilden.

Se även


JpegDevice(int, int, Resolution)

Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått, upplösning och maximal kvalitet.

public JpegDevice(int width, int height, Resolution resolution)
Parameter Typ Beskrivning
width Int32 Bildens utdatabredd.
height Int32 Bildutgångshöjd.
resolution Resolution Upplösning för resultatbildfilen, seResolution class.

Se även


JpegDevice(PageSize, Resolution)

Initierar en ny instans avJpegDeviceklass med medföljande sidstorlek, upplösning och maximal kvalitet.

public JpegDevice(PageSize pageSize, Resolution resolution)
Parameter Typ Beskrivning
pageSize PageSize Sidstorlek för utdatabilden.
resolution Resolution Upplösning för resultatbildfilen, seResolution class.

Se även


JpegDevice(int, int, Resolution, int)

Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angivna bildmått, upplösning och kvalitet.

public JpegDevice(int width, int height, Resolution resolution, int quality)
Parameter Typ Beskrivning
width Int32 Bildens utdatabredd.
height Int32 Bildutgångshöjd.
resolution Resolution Upplösning för resultatbildfilen, seResolution class.
quality Int32 Anger komprimeringsnivån för en bild. Området för användbara värden för kvaliteten är från 0 till 100. Ju lägre siffra som anges, desto högre komprimering och därför lägre kvalitet på bilden. Noll skulle ge dig den lägsta bildkvaliteten och 100 den högsta.

Se även


JpegDevice(PageSize, Resolution, int)

Initierar en ny instans avJpegDevice klass med angiven sidstorlek, upplösning och kvalitet.

public JpegDevice(PageSize pageSize, Resolution resolution, int quality)
Parameter Typ Beskrivning
pageSize PageSize Sidstorlek för utdatabilden.
resolution Resolution Upplösning för resultatbildfilen, seResolution class.
quality Int32 Anger komprimeringsnivån för en bild. Området för användbara värden för kvaliteten är från 0 till 100. Ju lägre siffra som anges, desto högre komprimering och därför lägre kvalitet på bilden. Noll skulle ge dig den lägsta bildkvaliteten och 100 den högsta.

Se även