Margins

Margins class

Den här klassen representerar marginaler på en bild.

public sealed class Margins

Konstruktörer

namnBeskrivning
Margins()Initierar en ny instans avMargins class.
Margins(int, int, int, int)Initierar en ny instans avMargins class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Bottom { get; set; }Får eller sätter botten.
Left { get; set; }Hämtar eller ställer in vänster.
Right { get; set; }Får eller ställer in rätt.
Top { get; set; }Får eller sätter toppen.

Se även