PageDevice

PageDevice class

Abstrakt klass för alla enheter som används för att bearbeta en viss sida i pdf-dokumentet.

public abstract class PageDevice : Device

Metoder

namnBeskrivning
abstract Process(Page, Stream)Utför någon operation på den givna sidan, t.ex. omvandlar sidan till grafisk bild.
Process(Page, string)Utför någon operation på den givna sidan och sparar resultat i filen.

Se även