Process

Process(Page, Stream)

Utför någon operation på den givna sidan, t.ex. omvandlar sidan till grafisk bild.

public abstract void Process(Page page, Stream output)
Parameter Typ Beskrivning
page Page Sidan som ska bearbetas.
output Stream Denna ström innehåller resultaten av bearbetningen.

Se även


Process(Page, string)

Utför någon operation på den givna sidan och sparar resultat i filen.

public void Process(Page page, string outputFileName)
Parameter Typ Beskrivning
page Page Sidan som ska bearbetas.
outputFileName String Den här filen innehåller resultatet av bearbetningen.

Se även