PngDevice

PngDevice class

Representerar bildenhet som hjälper till att spara pdf-dokumentsidor till png.

public sealed class PngDevice : ImageDevice

Konstruktörer

namn Beskrivning
PngDevice() Initierar en ny instans avPngDevice klass med standardupplösning.
PngDevice(PageSize) Initierar en ny instans avPngDevice klass med angiven sidstorlek, standardupplösning (=150).
PngDevice(Resolution) Initierar en ny instans avPngDevice class. Upplösning för resultatbildfilen, seResolution class.
PngDevice(int, int) Initierar en ny instans avPngDevice klass med angivna bildmått, standardupplösning (=150).
PngDevice(PageSize, Resolution) Initierar en ny instans avPngDeviceklass med angiven sidstorlek och upplösning.
PngDevice(int, int, Resolution) Initierar en ny instans avPngDevice klass med angivna bildmått och upplösning.

Egenskaper

namn Beskrivning
CoordinateType { get; set; } Hämtar eller ställer in sidkoordinattypen (Media/Crop-rutor). CropBox-värdet används som standard.
FormPresentationMode { get; set; } Hämtar eller ställer in formulärpresentationsläge.
Height { get; } Får bildutgångshöjd.
RenderingOptions { get; set; } Hämtar eller ställer in renderingsalternativ.
Resolution { get; } Får bildupplösning.
Width { get; } Får bildutdatabredd.

Metoder

namn Beskrivning
override Process(Page, Stream) Konverterar sidan till png och sparar den i utdataströmmen.
Process(Page, string) Utför någon operation på den givna sidan och sparar resultat i filen.

Se även