Resolution

Resolution class

Representerar klass för att hålla bildupplösning.

public sealed class Resolution

Konstruktörer

namn Beskrivning
Resolution(int) Initierar en ny instans avResolution class.
Resolution(int, int) Initierar en ny instans avResolution class.

Egenskaper

namn Beskrivning
X { get; set; } Får eller ställer in horisontell bildupplösning.
Y { get; set; } Får eller ställer in vertikal bildupplösning.

Se även