Resolution

Resolution(int)

Initierar en ny instans avResolution class.

public Resolution(int value)
Parameter Typ Beskrivning
value Int32 Värde som representerar den horisontella och vertikala upplösningen.

Se även


Resolution(int, int)

Initierar en ny instans avResolution class.

public Resolution(int valueX, int valueY)
Parameter Typ Beskrivning
valueX Int32 Horisontell upplösning.
valueY Int32 Vertikal upplösning.

Se även