ShapeType

ShapeType enumeration

Denna uppräkning representerar formtyp för de extraherade bilderna.

public enum ShapeType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Originalbilds form.
Landscape 1 Landskapsform.
Portrait 2 Porträttform.

Se även