ThumbnailDevice

ThumbnailDevice class

Representerar bildenhet som sparar pdf-dokumentsidor i miniatyrbild.

public sealed class ThumbnailDevice : ImageDevice

Konstruktörer

namnBeskrivning
ThumbnailDevice()Initierar en ny instans avThumbnailDevice class med standardstorlek på miniatyrbilden (200x200 pixlar).
ThumbnailDevice(int, int)Initierar en ny instans avThumbnailDevice class.

Egenskaper

namnBeskrivning
CoordinateType { get; set; }Hämtar eller ställer in sidkoordinattypen (Media/Crop-rutor). CropBox-värdet används som standard.
FormPresentationMode { get; set; }Hämtar eller ställer in formulärpresentationsläge.
Height { get; }Får bildutgångshöjd.
RenderingOptions { get; set; }Hämtar eller ställer in renderingsalternativ.
Resolution { get; }Får bildupplösning.
Width { get; }Får bildutdatabredd.

Metoder

namnBeskrivning
override Process(Page, Stream)Konverterar sidan till png-miniatyrbild och sparar den i utdataströmmen.
Process(Page, string)Utför någon operation på den givna sidan och sparar resultat i filen.

Se även