Aspose.Pdf.Drawing

Den Aspose.Pdf.Drawing namnutrymme tillhandahåller klasser som beskriver grafiska primitiver som båge, linje, cirkel etc. Motsvarande objekt kan användas för att skapa nya dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
ArcRepresenterar båge.
CircleRepresenterar cirkel.
CurveRepresenterar bezier-kurva.
EllipseRepresenterar ellips.
GradientAxialShadingRepresenterar gradient axiell skuggningsklass.
GradientRadialShadingRepresenterar gradient radiell skuggningstyp.
GraphRepresenterar graf - grafikgeneratorparagraf.
LineRepresenterar linje.
PathRepresenterar båge.
PatternColorSpaceRepresenterar basmönsterklass.
RectangleRepresenterar rektangel.
ShapeRepresenterar form - basgrafikobjektet.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ImageFormatDenna uppräkning representerar bildformat.