Arc

Arc class

Representerar båge.

public sealed class Arc : Shape

Konstruktörer

namnBeskrivning
Arc(float, float, float, float, float)Initierar en ny instans avArc class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Alpha { get; set; }Hämtar eller ställer in ett flytvärde som indikerar början av vinkelgraden för bågen.
Beta { get; set; }Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger bågens slutvinkelgrad.
GraphInfo { get; set; }Hämtar eller sätter enGraphInfo objekt som indikerar grafinformationen, som färg, linjebredd, etc.
PosX { get; set; }Hämtar eller sätter ett flytvärde som indikerar x-koordinaten för bågens centrum.
PosY { get; set; }Hämtar eller sätter ett flytvärde som indikerar y-koordinaten för bågens centrum.
Radius { get; set; }Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger radien för bågen.
Text { get; set; }Hämtar eller ställer in en text för shape

Se även