Alpha

Arc.Alpha property

Hämtar eller ställer in ett flytvärde som indikerar början av vinkelgraden för bågen.

public double Alpha { get; set; }

Se även