PosX

Arc.PosX property

Hämtar eller sätter ett flytvärde som indikerar x-koordinaten för bågens centrum.

public double PosX { get; set; }

Se även