PosY

Arc.PosY property

Hämtar eller sätter ett flytvärde som indikerar y-koordinaten för bågens centrum.

public double PosY { get; set; }

Se även