Radius

Arc.Radius property

Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger radien för bågen.

public double Radius { get; set; }

Se även