Circle

Circle class

Representerar cirkel.

public sealed class Circle : Shape

Konstruktörer

namn Beskrivning
Circle(float, float, float) Initierar en ny instans avCircle class.

Egenskaper

namn Beskrivning
GraphInfo { get; set; } Hämtar eller sätter enGraphInfo objekt som indikerar grafinformationen, som färg, linjebredd, etc.
PosX { get; set; } Hämtar eller sätter ett flytvärde som anger x-koordinaten för cirkelns mittpunkt.
PosY { get; set; } Hämtar eller sätter ett flytvärde som anger y-koordinaten för cirkelns mittpunkt.
Radius { get; set; } Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger cirkelns radie.
Text { get; set; } Hämtar eller ställer in en text för shape

Se även