Radius

Circle.Radius property

Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger cirkelns radie.

public double Radius { get; set; }

Se även