Curve

Curve class

Representerar bezier-kurva.

public sealed class Curve : Shape

Konstruktörer

namn Beskrivning
Curve(float[]) Initierar en ny instans avCurve class.

Egenskaper

namn Beskrivning
GraphInfo { get; set; } Hämtar eller sätter enGraphInfo objekt som indikerar grafinformationen, som färg, linjebredd, etc.
PositionArray { get; set; } Hämtar eller ställer in en flytpositionsmatris.
Text { get; set; } Hämtar eller ställer in en text för shape

Se även