Curve

Curve constructor

Initierar en ny instans avCurve class.

public Curve(float[] positionArray)
ParameterTypBeskrivning
positionArraySingle[]Positionsmatrisen för kurvans kontrollpunkter. Det bör finnas fyra kontrollpunkter, så längden på matrisen bör vara åtta.

Se även