Ellipse

Ellipse class

Representerar ellips.

public sealed class Ellipse : Shape

Konstruktörer

namn Beskrivning
Ellipse(double, double, double, double) Initierar en ny instans avEllipse class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Bottom { get; set; } Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger ellipsens bottenposition.
GraphInfo { get; set; } Hämtar eller sätter enGraphInfo objekt som indikerar grafinformationen, som färg, linjebredd, etc.
Height { get; set; } Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger ellipsens höjd.
Left { get; set; } Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger ellipsens vänstra position.
Text { get; set; } Hämtar eller ställer in en text för shape
Width { get; set; } Hämtar eller ställer in ett flytvärde som indikerar ellipsens bredd.

Se även