GradientAxialShading

GradientAxialShading class

Representerar gradient axiell skuggningsklass.

public class GradientAxialShading : PatternColorSpace

Konstruktörer

namn Beskrivning
GradientAxialShading() Initierar en ny instans avGradientAxialShading class.
GradientAxialShading(Color, Color) Initierar en ny instans avGradientAxialShading class.

Egenskaper

namn Beskrivning
End { get; set; } Hämtar eller ställer in slutpunkt.
EndColor { get; set; } Hämtar eller ställer in slutfärg.
Start { get; set; } Hämtar eller ställer in startpunkt.
StartColor { get; set; } Får eller ställer in startfärg.

Se även