Start

GradientAxialShading.Start property

Hämtar eller ställer in startpunkt.

public Point Start { get; set; }

Se även