GradientRadialShading

GradientRadialShading class

Representerar gradient radiell skuggningstyp.

public class GradientRadialShading : PatternColorSpace

Konstruktörer

namn Beskrivning
GradientRadialShading() Initierar en ny instans avGradientRadialShading class.
GradientRadialShading(Color, Color) Initierar en ny instans avGradientRadialShading class.

Egenskaper

namn Beskrivning
End { get; set; } Hämtar eller sätter slutcirkelns mittpunkt.
EndColor { get; set; } Hämtar eller ställer in slutfärg.
EndingRadius { get; set; } Hämtar eller ställer in slutcirkelns radie.
Start { get; set; } Hämtar eller ställer in startcirkelns mittpunkt.
StartColor { get; set; } Får eller ställer in startfärg.
StartingRadius { get; set; } Hämtar eller ställer in startcirkelradien.

Se även