Start

GradientRadialShading.Start property

Hämtar eller ställer in startcirkelns mittpunkt.

public Point Start { get; set; }

Se även