StartingRadius

GradientRadialShading.StartingRadius property

Hämtar eller ställer in startcirkelradien.

public double StartingRadius { get; set; }

Se även