Border

Graph.Border property

Hämtar eller ställer in gränsen.

public BorderInfo Border { get; set; }

Se även