Clone

Graph.Clone method

Klona grafen.

public override object Clone()

Returvärde

Det klonade objektet

Se även