Height

Graph.Height property

Hämtar eller sätter ett flytvärde som anger grafhöjden. Enheten är punkt.

public double Height { get; set; }

Se även