Left

Graph.Left property

Hämtar eller sätter tabellens vänstra koordinat.

public double Left { get; set; }

Se även