Title

Graph.Title property

Hämtar eller ställer in ett strängvärde som anger grafens titel.

public TextFragment Title { get; set; }

Se även