Top

Graph.Top property

Hämtar eller ställer in koordinaten för bordsskivan.

public double Top { get; set; }

Se även