Width

Graph.Width property

Hämtar eller sätter ett flytvärde som anger grafens bredd. Enheten är punkt.

public double Width { get; set; }

Se även