ImageFormat

ImageFormat enumeration

Denna uppräkning representerar bildformat.

public enum ImageFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Bmp 0 BMP-format.
Jpeg 1 JPEG-format.
Gif 2 GIF-format.
Png 3 PNG-format.
Tiff 4 TIFF-format.
Emf 5 EMF-format.

Se även