Line

Line class

Representerar linje.

public sealed class Line : Shape

Konstruktörer

namn Beskrivning
Line(float[]) Initierar en ny instans avLine class.

Egenskaper

namn Beskrivning
GraphInfo { get; set; } Hämtar eller sätter enGraphInfo objekt som indikerar grafinformationen, som färg, linjebredd, etc.
PositionArray { get; set; } Hämtar eller sätter enPositionArray objekt som anger positionsmatrisen.Arrayen är sammansatt av koordinater för varje kontrollpunkt på linjen. direkt.
Text { get; set; } Hämtar eller ställer in en text för shape

Se även