Path

Path class

Representerar båge.

public sealed class Path : Shape

Konstruktörer

namnBeskrivning
Path()Initierar en ny instans avPath class.
Path(Shape[])Initierar en ny instans avPath class.

Egenskaper

namnBeskrivning
GraphInfo { get; set; }Hämtar eller sätter enGraphInfo objekt som indikerar grafinformationen, som färg, linjebredd, etc.
Shapes { get; }Får eller ställer in formsamling.
Text { get; set; }Hämtar eller ställer in en text för shape

Se även