Path

Path class

Representerar båge.

public sealed class Path : Shape

Konstruktörer

namn Beskrivning
Path() Initierar en ny instans avPath class.
Path(Shape[]) Initierar en ny instans avPath class.

Egenskaper

namn Beskrivning
GraphInfo { get; set; } Hämtar eller sätter enGraphInfo objekt som indikerar grafinformationen, som färg, linjebredd, etc.
Shapes { get; } Får eller ställer in formsamling.
Text { get; set; } Hämtar eller ställer in en text för shape

Se även