Rectangle

Rectangle class

Representerar rektangel.

public sealed class Rectangle : Shape

Konstruktörer

namnBeskrivning
Rectangle(float, float, float, float)Initierar en ny instans avRectangle class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Bottom { get; set; }Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger rektangelns bottenposition.
GraphInfo { get; set; }Hämtar eller sätter enGraphInfo objekt som indikerar grafinformationen, som färg, linjebredd, etc.
Height { get; set; }Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger höjden på rektangeln.
Left { get; set; }Hämtar eller ställer in ett flytvärde som indikerar rektangelns vänstra position.
RoundedCornerRadius { get; set; }Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger radien för rektangulära hörn.
Text { get; set; }Hämtar eller ställer in en text för shape
Width { get; set; }Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger rektangelns bredd.

Se även