Height

Rectangle.Height property

Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger höjden på rektangeln.

public double Height { get; set; }

Se även