Left

Rectangle.Left property

Hämtar eller ställer in ett flytvärde som indikerar rektangelns vänstra position.

public double Left { get; set; }

Se även