RoundedCornerRadius

Rectangle.RoundedCornerRadius property

Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger radien för rektangulära hörn.

public double RoundedCornerRadius { get; set; }

Se även