Width

Rectangle.Width property

Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger rektangelns bredd.

public double Width { get; set; }

Se även