Shape

Shape class

Representerar form - basgrafikobjektet.

public abstract class Shape

Egenskaper

namn Beskrivning
GraphInfo { get; set; } Hämtar eller sätter enGraphInfo objekt som indikerar grafinformationen, som färg, linjebredd, etc.
Text { get; set; } Hämtar eller ställer in en text för shape

Se även