Algorithm

Algorithm enumeration

Representerar algoritmer som kan användas för att kryptera pdf-dokument.

public enum Algorithm

Värderingar

namn Värde Beskrivning
RC4 0 RC4-algoritm.
AES 1 AES-algoritm.

Se även