Bookmarks

Bookmarks class

Representerar en samling avBookmark objekt.

public sealed class Bookmarks : List<Bookmark>

Konstruktörer

namn Beskrivning
Bookmarks() Default_Constructor

Se även